MLEKARA SUBOTICA AD

Ukupno pregledano
1775 puta
Redni broj oglasa
208
Odgovorno lice
Ulica
Tolminska 10
Grad
Subotica
Poštanski broj
24000
Fiksni telefon
(0) 24 / 567-640
Mobilni telefon
Fax
Web sajt

MLEKARA SUBOTICA AD - Mlekare

Prva decenija, 1955. - 1965.

AD"Mlekara" je osnovana 4. marta 1955. godine pod imenom samostalna privredna organizacija "Zadružna mlekara". Kolektiv od dvadesetak ljudi, sa svega par mlekarskih kanti i jednom konjskom zapregom, imao je ambiciozan zadatak da snabdeva grad Suboticu mlekom i mlečnim proizvodima. AD"Mlekara" je tada raspolagala samo sa jednim parnim kotlom i jednim postrojenjem za led.
Tokom 1957. godine kupuju se prvi polovni kamioni, bubnjasti paster sa rebrastim hladionikom i separator pasterizator, iako je još uvek bio zastupljen ručni rad pakovanja pasterizovanog mleka, kiselo-mlečnih napitaka i proizvodnje sira - kačkavalja. Iz tog vremena datira i prvo hemijsko ispitivanje kvaliteta mleka, odnosno, analiza kiselosti i procenta mlečne masti. Maja 1959. godine, "Zadružna mlekara" postaje "Mlekara" Subotica.
1963. godina je prva značajnija prekretnica u postojanju i poslovanju AD"Mlekare". Umesto kanti uvodi staklene ambalaže za mleko i jogurt. Sklapaju se ozbiljni poslovi sa Gradskim mlekarstvom iz Beograda i Sarajevskom mlekarom. Saradnju sa Sarajevskom mlekarom karakteriše porast proizvodnje sa 10.000 litara mleka na 30.000 litara mleka dnevno.

Druga decenija, 1966. - 1975.

1968. "Mlekara" dobija Jugoslovenski Oskar za ambalažu i to za model plastične čaše za kiselu pavlaku. Nabavljaju nove sirarske tzv. holandske kade za pripremu kačkavalja. 23. marta 1972. "Mlekara" preseljena. Stvoreni su kvalitetniji uslovi rada, povećava se broj radnika i poboljšava kvalifikaciona struktura zaposlenih. Period od 1966. godine je period modernizacije. "Mlekara" se oprema postrojenjem za sušenje mleka po sistemu valjka. Obnavlja se vozni park, nabavlja se parni kotao na mazut i veći broj rashladnih uređaja za mleko. 1975. godine u pogon se pušta nova sprej sušara, kapaciteta 100.000 litara prerade mleka na dan.Tadašnji proizvodni program radne organizacije "Mlekara" Subotica čini: pasterizovano mleko "Sonja", kiselo-mlečni napici, sirevi, maslac i mleko u prahu.

Treća decenija, 1976. - 1985.

1978. "Mlekara" nabavlja kombinovano postrojenje i još jednu sprej sušaru za preradu mleka, voća i povrća, "Mlekara" time obezbeđuje sigurnost u snabdevanju finalnih potrošača mlečnim proizvodima, ali i njenih kupaca - prerađivača iz konditorske i pekarske industrije, te industrije stočne hrane.
Završava se izgradnja nove praškare. Nabavljen je još jedan valjak za sušenje mleka u prahu i dvostepena uparna stanica, zgusnjavanje potom nova linija "ledene" vode, potpuno novi vozni park i još niz manjih investicija. 1985. godine "Mlekara" Subotica obeležava tri decenije uspešnog i kontinuiranog razvoja poslovanja. Prerađuje preko 56 miliona litara raznih mlečnih sirovina i broji 265 zaposlenih radnika. Na mlečnom putu razvoja "Mlekara" Subotica prerasta u jednu od najvećih u Vojvodini, istovremeno zauzevši značajni tržišni udeo u prerađivačkoj grupaciji na nivou SFR Jugoslavije.

Četvrta decenija, 1986. - 1995.

Period od 1986. do 1995. godine obeležava izgradnja sirare za proizvodnju mladog kvark sira, belog sira. "Mlekara" Subotica osvaja tehnologiju proizvodnje krem namaznih sireva. 1989. godine instantizacija praškastih proizvoda. "Mlekara" Subotica je pronašala tržišnu nišu osvajajući Beograd! "Mlekara" Subotica otvara predstvaništvo i prodavnicu u Beogradu i ostvaruje saradnju sa "C marketom" . Istovremeno se otvara predstavništvo i prodavnica sa firmom "Pomoravlje" u Ćupriji, kao i sopstveno predstavništvo i prodavnica u Nišu.
Kapitalne investicije u nove mašine "tetra rex" i "elopak", obezbeđuju pakovanje tečnih kratkotrajnih proizvoda u ekološku papirnu ambalažu. Investicija u sterilnu liniju "Aseptic A3" je oko 2 miliona švajcarskih franaka, čime je obezbeđeno tetra-pak pakovanje sterilnog mleka, čokoladnog mleka i sokova, što je omogućilo ozbiljniji nastup u većim centrima bivše Jugoslavije, jer proizvodi duže traju.
Značajna sredstva ulagana su u primarnu proizvodnju. U ovom periodu nabavljeno je oko 1.800 visokosteonih junica, 400 muznih uređaja i oko 100 rashladnih uređaja.
Godine 1995. "Mlekara" četvrtu deceniju poslovanja dočekuje potpuno razdužena, likvidna i sa ulaganjima koja su finansirana isključivo sopstvenim sredstvima. U doba velike ekonomske krize srpske privrede, devedesetih, "Mlekara" je u svakom trenutku uspešno udovoljavala zahtevima tržišta.

Peta decenija, 1996. - 2005.

"Mlekaru" karakteriše tendencija rasta na sirovinskom, tehničko-tehnološkom i marketinškom polju. Uspeli su da od jednostavne zadružne mlekare stvore fabriku koja se danas meri evropskim standardima.
"Mlekara" Subotica preradila je više od 1,3 milijarde litara mleka. Od osnivanja do danas se otkupljuju i preradjuju sto puta veće količine! 
Tokom 2003. završena je investicija za potpuno automatizovanu proizvodnju kiselo-mlečnih proizvoda koja se sastoji od nove opreme za standardizaciju mleka, pasterizaciju i homogenizaciju mleka i pavlake, proizvodnju kiselo-mlečnih proizvoda (jogurta, kiselog mleka, kisele pavlake, novih probiotskih i niskokaloričnih napitaka). 
Zajedno sa Investicionim fondom "Salford", koji je od novembra 2003. većinski vlasnik "Mlekare" nastavlja se investiranje u nove tehnologije. U istoj godini planiran je otkup oko 60 miliona litara mleka, zbog čega je akcenat stavljen na razvoj porodičnih farmi. U ovom trenutku, u "Mlekarinom" vlasništvu su 72 porodične farme, a do kraja godine planiran je razvoj još tridesetak farmi koje će se po svom načinu proizvodnje meriti evropskim standardima. Ovom aktivnošću obezbeđuje se ekstra kvalitet mleka. Nedavno je počela sa radom laboratorija sa najsavremenijom opremom za mikrobiološku i hemijsku kontrolu, kao i kontrolu zdravstvene bezbednosti krava. To je još jedan dodatni prsten unutrašnje kontrole kvaliteta.
2005. godine, "Mlekara" je dobila sertifikat ISO 9001: 2000. Uveden je i HACCP sistema za obezbeđenje kontrolisane proizvodnje, čime će se omogućiti izvoz u zemlje Evropske unije i u zemlje regiona.

Šesta decenija, 2006. -

Postupak implementacije standarda kvaliteta inicirao je pokretanje nekoliko strateški važnih tehničko-tehnoloških i građevinskih investicija, među kojima su najbitnije:
- Prijem i skladištenje sirovog mleka
- Pasterizacija i skladištenje pasterizovanog mleka
- Kompletna linija za proizvodnju kiselomlečnih proizvoda
- Ultraclean mašine za punjenje i pakovanje pasterizovanog mleka i kiselomlečnih proizvoda
- Aseptic oprema za punjenje i pakovanje sterilizovanih proizvoda
- Tehnološka linija za ultrafiltraciju i punjenje feta sira
- Sistemi za automatsko pranje tehnološke opreme, CIP-ovi
- Prostorije za presvlačenje i ishranu radnika proizvodnje
- Saobraćajnice unutar dvorišta fabrike
- Ograda i video nadzor celog kruga fabrike
- Poslovni informacioni sistem
- Tehnološka linija za punjenje i pakovanje konzumnih proizvoda u PET ambalažu
- Tretman sirove bunarske vode
- Kamioni za dovoz sirovg mleka sa termoizolovanim cisternama i sistemom za automatsko uzimanje uzoraka
- Kamioni za razvoz gotovih proizvoda sa termoizolovanim komorama i uređajima za održavanje temperature ispod +8 C
- izgrađeno je i pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (industrijske, sanitarne, ..)

U 2008. godini, oblast primene standarda BRC je proširen na ceo proizvodni program, dok je 2009. implementiran HALAL standard za sve proizvode, kojim su definisani uslovi za proizvođače prehrambenih proizvoda namenjenih za izvoz u zemlje sa pretežno muslimanskim stanovništvom.
Intenzivnim zajedničkim radom sa Upravom za veterinu, do pozitivne ocene od strane Evropske komisije došlo je u septembru 2010. godine, da bi se AD "Mlekara" našla na listi 11. novembra 2010. godine. Ova odluka komisije predstavlja potvrdu kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda, a rezultat je investicija od 30 miliona evra Danube Foods Group u sve aspekte poslovanja od kada je 2003. godine postao većinski vlasnik.
2010. godine ostvaren je cilj da AD "Mlekara" prilagodi i unapredi svoj način rada prema savremenim konceptima zaštite životne sredine i uvela sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004. Imperativ više da je sistem proizvodnje i celokupnog poslovanja doveden na zahtevani nivo kada je bila najavljena kontrola komisije EU u prvom kvartalu 2010. godine, čime se potvrdilo rešenje Veterinarske inspekcije Republike Srbije kojim se AD "Mlekara" odobrio izvoz u zemlje EU gde se takođe može videti na sajtuhttps://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/MMP_RS_en.pdf
2011.godina donela je u AD "Mlekara" još jedan standard, IFS V5 kojim treba da bude poboljšana bezbednost hrane i kvalitet proizvoda, povećana zaštita i poverenje potrošača kao i poboljšana troškovna efikasnost u lancu proizvodnje hrane.

Kontaktirajte MLEKARA SUBOTICA AD

Vaše ime i prezime

Vaš kontakt telefon

Vaša email adresa

poruka


unesite kod sa slike iznad