Privatna osnovna škola i vrtić Montessori

Ukupno pregledano
1093 puta
Redni broj oglasa
1261
Odgovorno lice
Ulica
Dimitrija Katića 14
Grad
Beograd
Poštanski broj
11000
Fiksni telefon
011/242 30 13
Mobilni telefon
Fax
Web sajt

Privatna osnovna škola i vrtić Montessori - Osnovne škole

Dete može pokazati svoju stvarnu ličnost i dosegnuti vrhunac svog razvoja samo ako ima mir i slobodu delovanja u svojoj okolini.
Marija Montessori

Osnovna škola Montessori je prva otvorena škola kod nas u zemlji koja radi po jedinstvenoj montessori metodi. Sa radom počinje 01.09.2011.godine. Nalazi se na opštini Palilula u Beogradu, u zgradi Narodnog univerziteta „Braća Stamenković“, ulica Mitropolita Petra br.8. Škola je verifikovana od Ministartsva prosvete i sporta i programski sadržaj je isti kao i za sve ostale škole.

Ono što ovu školu odvaja od svih drugih jeste metod rada.

U odnosu na tradicionalnu školu u kojoj se dete prilagođava programu, u ovoj školi je program usmeren na dete, na celovitu ličnost deteta. Znanje koje deca steknu je praktično, primenljivo, povezano sa drugim predmetima. Motivacija za učenjem je unutrašnja, svako dete ima priliku da maksimalno iskoristi svoje kapacitete i potencijale.

Cilj aktivne škole je razvoj ličnosti i individualnosti svakog deteta, osim usvajanja znanja deca rade sa osećanjem zadovoljstva i svrsishovitosti. Umesto doslovnog mehaničkog učenja deca uče smisleno.

Osim što ovakav metod razvija učeničke saznajne i kognitivne kapacitete sam metod je takav da se celokupna ličnost deteta razvija u emotivnom, socijalnom i psihičkom kontekstu. U radu se primenjuju sledeće metode:

 Montessori metoda
 Smisleno verbalno učenje
 Praktično učenje
 Učenje putem otkrića
 Divergentno naspram konvergentnog učenja
 Interaktivno, kooperativno učenje
 Učenje uz različita pomagala ( laboratorisjke vežbe, računar, ..)

Osnovna pravila Montessori sistema:
 Dete može samo da uči kroz sopstvenu aktivnost.
 Deca su kompetentne osobe u koje se može imati poverenja i koje su u stanju da donose sopstvene odluke.
 Obrazovni radnik sa decom treba više da bude posmatrač nego učitelj.
 Postoje periodi u životu deteta u kojima je ono naročito sposobno za sticanje određenih znanja ili sposobnosti poput hodanja, govora, računanja, čitanja i raznih društvenih sposobnosti. U ovim razdobljima dete te stvari uči brzo i bez teškoća.
 Deca od rođenja do svoje šeste godine imaju „upijajući um“, odnosno izuzetno veliku moć učenja iz svog okruženja, motivaciju i radoznalost. To se može primetiti u detetovoj nepresušnoj energiji da guguče, brblja, govori i peva, što sve vodi razvitku jezika i dobrog govora, kao i da neprestano postavlja pitanja.
 Deca uče kroz iskustvo i otkriće; osnovni alati u obrazovanju koje je zasnovano na ovom principu su didaktički materijali i uspostavljanje „kontrole greške“. Kroz upotrebu ovih didaktičkih materijala, dete uči da sāmo otkriva i ispravlja greške umesto da mu vaspitač daje tačan odgovor.
 Ruka, tj. šaka je usko povezana sa razvojem mozga deteta. Deca moraju fizički da dodirnu određeni predmet, njegov oblik, osete temperaturu i slično, a ne da samo slušaju nastavnika ili gledaju u televizijski ekran koji će im reći ono što bi sama zaista naučila.


Utisci

Kontaktirajte Privatna osnovna škola i vrtić Montessori

Vaše ime i prezime

Vaš kontakt telefon

Vaša email adresa

poruka


unesite kod sa slike iznad